سرویس ها و تجهیزات فعال شبکه و مراکز داده

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، اجرا، پیاده سازی و آموزش:

 

  • سامانه ذخیره سازی
  • سامانه پردازشی
  • سامانه شبکه و مسیریابی
  • سامانه امنیت
  • مرکز عملیات امنیت (SOC)
  • مرکز عملیات شبکه (NOC)
  • سیستم مجازی سازی
  • سیستم پشتیبان گیری و آرشیوسازی اطلاعات
  • Disaster Recovery

 

فهرست