[us_page_title align=”center” color=”#140000″]
  • متقاضیان محترم، خواهشمند است جهت ارسال درخواست کار، رزومه خود را به آدرس ایمیل hr@idm-co.com ارسال نمایید.
  • اگر در شهرستان ها فعالیت دارید، امکان همکاری خود را به آدرس ایمیل executive@idm-co.com ارسال نمایید.
  • اگر تیم اجرایی و پیمانکاری در زمینه فعالیتهای شرکت دارید، امکان همکاری خود را به آدرس ایمیل executive@idm-co.com ارسال نمایید.
  • اگر محصول خاصی در زمینه فعالیت های شرکت دارید، درخواست خود را به آدرس ایمیل supply@idm-co.com  ارسال نمایید.
فهرست