[us_page_title align=”center” color=”#ffffff”]

شرکت داده کاوان هوشمند در زمینه مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده سازی پروژه ها، به عنوان پیمانکار عمومی (GC/ EPC)، در حوزه های زیر فعالیت دارد:

 

امنیت شبکه

زیرساخت شبکه های نوین فیبرنوری (FTTx)

بخش سرویس ها و فناوری اطلاعات مرکز داده

زیرساخت مرکز داده

زیرساخت شبکه

نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک

فهرست